AED zachraňuje životy

26.12.2023

Len pred pár dňami sme zakúpili AED pre našich dobrovoľníkov v okrese Nové Zámky a už boli povolaní operačným strediskom na pomoc pri záchrane života. 

AED postupne zabezpečujeme pre našich dobrovoľníkov buď z vlastných zdrojov alebo vďaka grantovej podpory. 

Naposledy sa nám podarilo zakúpiť 3ks AED s podporou Nadácia SPP. Podporením nás pomáhate zachraňovať životy.