Kurzy prvej pomoci

28.10.2023

Neustále sa snažíme zlepšovať svoje možnosti, rozširovať pôsobenie a zlepšovať dobrovoľnícke prostredie. 

Na to však potrebujeme získavať finančné prostriedky, preto sme spustili stránku https://www.chranzivot.sk/, kde ponúkame širokej verejnosti akreditované a neakreditované kurzy širokej verejnosti, profesionálom a dobrovoľníkom.

Stránka sa ešte spracováva, avšak časť už je hotová. 

Na stránke po jej dokončení nájdete akreditovaný kurz prvej pomoci, špecializovaný kurz prvej pomoci pre profesionálov a dobrovoľníkov do terénu o dĺžke 32 hodín, workshopy na rôzne témy so zdravotným zameraním. 

Na stránku pribudnú aj prednášky a kurzy so zameraním na požiar, povodne, hasenie hasiacim prístrojom, použitie plynových masiek a mnoho mnoho ďalších.

Máte sa na čo tešiť.

Absolvovaním kurzov u nás podporíte naše dobrovoľníctvo a pomoc druhým, ktorú denne vykonávame nezištne. 

Postupne začneme s plánovaním termínov na kurzy.