Členovia sa vzdelávajú

10.09.2023

Jedna z činností našich dobrovoľníkov je neustále vzdelávanie sa, aby mohli obyvateľom lepšie pomáhať. 

Preto sme spustili pre našich členov špecializovaný zdravotný kurz o dĺžke 4 dni. 

Tento kurz obsahuje techniky a postupy, ktoré sa na obyčajnom kurze prvej pomoci nevyučujú, avšak ktoré sú potrebné do terénu pre profesionálov, alebo dobrovoľníkov. 

Kurz prebieha v priestoroch Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

Výstupom je akreditovaný certifikát o absolvovaní kurzu. 

V prípade záujmu tieto o školenia vieme vykonať pre profesionálne a dobrovoľné organizácie, nakoľko je výstup kurzu akreditovaný certifikát.

Kurzy sa vykonávajú platenou formou.