Cvičenie pre žiakov

05.10.2023

Počas účelového cvičenia, ktoré sa konalo 2.10.2023 v Základnej škole Šúrovce sme žiakom piateho až deviateho ročníka priblížili oblasť bezpečného správania sa vo voľnom čase, oblasť poskytovania prvej pomoci a prácu s AED - automatickým externým defibrilátorom. 

Žiaci i pedagogičky si mohli vyskúšať figuríny na nácvik poskytnutia prvej pomoci, získané v rámci nášho projektu "Nebojím sa zachrániť život", realizovaného vďaka Participatívnemu rozpočtu Tvoríme kraj

Na aktivite sme využili aj materiálne vybavenie určené na podporu činnosti našich dobrovoľníkov, zakúpené vďaka podpore Trnavský samosprávny kraj

Ďalšie aktivity účelového cvičenia realizovali pre žiakov preventistky z Polícia SR - Trnavský kraj a DHZ Šúrovce - Šúrovskí hasiči.

V rámci ukážok spolupracoval aj náš člen, pôsobiaci ako koordinátor ochrany detí pred násilím na Ústredí práce, soc. vecí a rodiny. 

Žiakov informoval žiakov o problematike šikanovania, kyberšikanovania a pomoci deťom v ohrození prostredníctvom Národná linka na pomoc deťom v ohrození www.viacakonick.sk, aby vedeli pomôcť nielen pri život ohrozujúcich stavoch, ale aj v prípade, ak je na nich, alebo niekom z ich blízkych páchané násilie.