Cvičenie v protiplynovom polygóne

03.10.2023

V rámci neustáleho napredovania našich dobrovoľníkov sme začali postupne s preškoľovaním v protiplynovom polygóne v Slovnafte. 

Naši dobrovoľníci si tak môžu vyskúšať prácu s autonómnym dýchacím prístrojom v sťažených podmienkach. 

Súčasne ako výstup tohto školenia je oprávnenie nositeľa autonómneho dýchacieho prístroja. 

Vo štvrtok ideme ďalšie kolo preškoľovania dobrovoľníkov. 

Neustále napredujeme a snažíme sa zlepšovať dobrovoľnícke prostredie. 

Pridajte sa k nám a pomôžte nám.