Dezinfekcia MŠ

07.03.2024

7.3.2024 Prebehla nezištná a odborná dezinfekcia priestorov MŠ Lachova 31 v Petržalka.

V rámci spolupráce s MČ Petržalka vykonávame na požiadanie nezištné dezinfekcie školských, predškolských a sociálnych zariadení vždy nezištne, pričom dobrovoľníci vykonávajúci dezinfekcie majú odbornú spôsobilosť od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR.