Dezinfekcia MŠ

23.04.2024
V utorok naši dobrovoľníci vykonali ďalšiu nezištnú, odbornú a komplexnú dezinfekciu priestorov MŠ na Jankolovej ulici v Bratislave -Petržalka.

Dezinfekcie vykonávame pre zariadenia školského a sociálneho charakteru vždy nezištne s použitím profesionálnej dezinfekcie, profesionálnych postupov a vždy osobou odborne spôsobilou na vykonávanie týchto činností.