Didaktické hry a zdravotná príprava

07.06.2024

V priestoroch ZŠ Kulíšková 8 v Bratislave MČ Ružinov - oficiálna stránka naši členovia vykonali statické a dynamické ukážky, v rámci ktorých sa spravili didaktické hry a zdravotná príprava pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Deti mali možnosť si vyskúšať:

plynové masky

správne umývanie rúk pod UV svetlom

poskytovanie prvej pomoci za asistencie ich plyšových kamarátov

priviezli sme na ukážku aj naše sanitné vozidlo


Vzdelávanie v prvej pomoci a vzájomnej pomoci je potrebné robiť už od malého veku, aby to deti brali ako samozrejmosť. Ochota pomôcť druhému je niečo, čo sa zo spoločnosti vytráca, pritom je to niečo, čo do vyspelej spoločnosti patrí.