DOD na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

10.11.2023

Dňa 9.11.2023 sme sa zúčastnili na Dni otvorených dverí na Akadémia Policajného zboru v Bratislave, kde sme so sebou priniesli pneumatický stan a množstvo vybavenia, ktoré si návštevníci mohli vyskúšať. 

Činnosti, ktoré si mohli študenti vyskúšať potom v rámci výučby majú možnosť pri zameraní na civilnú ochranu precvičiť hlbšie, vďaka čomu študenti získavajú lepší pohľad do činností civilnej ochrany obyvateľstva v teréne.