Humanitárna pomoc

22.12.2023

Naši dobrovoľníci vykonali presun humanitárnej potravinovej, aj nepotravinovej pomoci pre osoby v materiálnej deprivácii, ktorá bola odovzdaná naším kolegom z Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov, ktorý v rámci pomoci ľuďom v núdzi na Ukrajine od začiatku konfliktu rozváža adresne pomoc ľuďom v blízkosti bojových zón.

Súčasne sme pomohli pripraviť sanitné vozidlá, ktoré Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky darovalo ako humanitárnu pomoc, ktorá rovnako smeruje na Ukrajinu. 

Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto gesta pomoci.

Za fotky ďakujeme Ketrin.photographer