Humanitárna pomoc

02.10.2023

Naši kolegovia z Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov neustále humanitárne podporujú ľudí v núdzi. 

Vytvorili výzvu na humanitárnu pomoc, kde hľadajú podporu, aby mohli lepšie pomáhať. 

Každé euro, ktoré sa im podarí získať im bude dotačnou podporou násobené, vďaka piatim darovaným eurám získajú 10.

Pomôžme prežiť Ukrajine (darujme.sk)