Napredujeme

14.11.2023

Aktuálne sú naši zástupcovia v priestoroch CVTI SR, kde prebieha stretnutie pre podporené subjekty v oblasti práce s mládežou, ktoré organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže.