"Nebojím sa zachrániť život"

19.09.2023

V pondelok, 18.9.2023, sme v rámci Týždňa celoživotného učenia v spolupráci so združením Facebook lifestarter a projektom Učiaca sa Trnava zorganizovali workshop prvej pomoci "Nebojím sa zachrániť život". 

Účastníci sa na workshope naučili základy poskytovania prvej pomoci - kardiopulmonálnu resuscitáciu, pomoc pri dusení a masívnom krvácaní a použitie AED - automatického externého defibrilátora.

Figuríny a zdravotnícky materiál sme získali v rámci nášho projektu "Nebojím sa zachrániť život", ktorý sa realizuje vďaka finančnej podpore Participatívneho rozpočtu Tvoríme kraj - Trnavský samosprávny kraj. 

AED - Automatické externé defibrilátory zachraňujúce životy sme zakúpili vďaka podpore Nadácia SPP

Ďakujeme ÚPSVaR Trnava za poskytnutie priestorov na workshop a dlhodobú spoluprácu.

Foto: Kateryna Shchedra - Ketrin.photographer