OCENENIE PRE NÁŠHO PREDSEDU

26.09.2023

Náš predseda, ktorý je povolaním hasič - záchranár v Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Hasičský a záchranný zbor a študuje na Akadémia Policajného zboru v Bratislave získal ocenenie Osobnosť Petržalka 2023 - kategória Cena verejnosti v rámci gala večera ktorý sa konal 22.9.2023. 

Bolo možné hlasovať za 12 laureátov v kategórii Cena verejnosti, prišlo cca 1500 sms hlasov a z toho 450 získal náš predseda.

Naša činnosť a činnosti našich dobrovoľníkov nezostávajú bez povšimnutia. 

Táto činnosť je ale možná len vďaka podpore, ktorá sa nám dostáva. 

Ďakujeme všetkým, čo nás podporujú:

WorkWear Point A-Z Stroj Armpek.com Florian s r o Petržalka a mnoho, mnoho ďalších.