Ocenenie sociálny čin roka 2021

30.09.2022

Významné ocenenie činnosti našich dobrovoľníkov.

Naše občianske združenie Dobrovoľná civilná ochrana bolo 29.9.2022 ocenené ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom. Ocenenie prevzal predseda združenia Stanislav Pešek a Juraj Janček za Dobrovoľná civilná ochrana Trnava - okres. 

Ocenenia Sociálny čin roka sú odovzdávané ministrom práce už od roku 2003 a je pre nás veľkou poctou, že sme ocenenie Sociálny čin roka 2021 získali za našu dlhodobú nezištnú dobrovoľnícku činnosť pri pomoci obyvateľstvu v rôznych nepriaznivých situáciách, v ktorých sme sa v ostatných rokoch stretli.

Ďakujeme Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava za spoluprácu a pomoc pri zriadení humanitárneho skladu, ktorý sa od začiatku vojny na Ukrajine nachádza v budove ÚPSVaR Trnava.

 Zdroj foto: MPSVaR SR, DCO