Oslava Svetového dňa utečencov

26.06.2024

Naši členovia sa zúčastnili osláv Svetového dňa utečencov, na ktoré nás pozvalo UNHCR Slovensko.

Podujatie prebiehalo na Tyršáku v Petržalka.

Zúčastnilo sa veľké množstvo organizácii ako:

AVA pomáha

Migračný úrad Ministerstva vnútra SR

IOM Slovakia

UNHCR, the UN Refugee Agency

a mnoho mnoho ďalších.

V rámci spestrenia programu sme robili ukážky prvej pomoci prostredníctvom figurín a trenažérov.

Radi sme boli súčasťou tohto kultúrneho podujatia.