Pomoc pre zraniteľné skupiny - ukončenie

19.10.2023

Naši dobrovoľníci druhý deň v nezištnom non-stop nasadení pri zabezpečovaní chodu stanov pre zraniteľné skupiny osôb pochádzajúcich z tretích krajín. 

Naše primárne činnosti sú zamerané na zabezpečenie tepla a svetla v dočasnom ubytovaní. 

Nakoľko nie sme organizácia, ktorá cielene fotí ľudí v núdzi prinášame len fotografie s čo najmenším počtom osôb. 

Hlavne v rámci rešpektovania ľudského prístupu ku každému v núdzi.

Zajtra v poobedných hodinách ukončíme nasadenie, zbalíme si vecné prostriedky a opúšťame priestor, ktorý následne prevezme Ministerstvo vnútra a nimi poverená organizácia.