Potravinová humanitárna pomoc

15.01.2024

Do nového týždňa sme vstúpili už klasicky dobrovoľníckym nasadením. 

Tentokrát sme znova prepravili a rozdali potravinovú humanitárnu pomoc pre osoby v materiálne deprivácii v zariadení núdzového ubytovania v Bratislave.