Prednáška na APZ

28.03.2024

Vzdelávanie študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia v rámci predmetu Krízový manažment 1, odbor BS VS tentokrát zamerané na prácu s ručnou rádiostanicou. 

Študenti mali možnosť prakticky si vyskúšať používanie ručných rádiostaníc, pričom praktickej činnosti predchádzal teoretický úvod.