Prehlaď činností september.

24.10.2022

Prinášame vám každomesačný výkaz činností našich dobrovoľníkov, ktoré sme vykonali na našom území. Tento krát za mesiac september.
Celkovo sme tento rok vykonali 373 činností v teréne, 17 626 hodín z toho v súvislosti s riešením ubytovania ľudí hľadajúcich dočasné útočisko 12 010 hodín.

Zoznam je písaný v tvare: 

poradové číslo udalosti, dátum, popis

340. 01.-30.9. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Prokofievova, Bratislava
341. 01.09. Zdravotný dozor a ukážky prvej pomoci na firemnej akcii Timm
342. 2.9. Rozvoz humanitárnej pomoci - Prokofievova, VI Družba Bratislava
343. 03.09. Zdravotný dozor na Festivale Priestor 7 v Trenčíne
344. 5.9. Dezinfekcia zariadenia núdzového ubytovania na Junáckej Bratislava
345. 06.09. Odstránenie sršnieho hniezda z povale rodinneho domu a nasledná dezinsekcia - Cabaj Čápor
346. 7.9. Ukážky prvej pomoci vykonané v rámci DOD Strednej školy ochrany osôb a majetku
347. 08.09. Výmena elektriny v úkryte CO
348. 09.09. Zdravotný dozor a ukážky prvej pomoci na športovom dni polície Trenčín
349. 9.9. Zdravotný dozor v Rovinke pri kultúrno podujatí pre deti
350. 9.9. Príprava materiálneho vybavenia na Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi
351. 9.9. Zdravotný dozor v Rovinke pri kultúrno podujatí pre deti
352. 10.09. Odstránenie sršnieho hniezda v Palárikove
353. 10.9. Účasť na Dni ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi - ukážky prvej pomoci a materiálneho vybavenia
354. 10.9. Ukážky prvej pomoci a umývania rúk v Plastic Omnium
355. 11.09. Zdravotný dozor a ukážky prvej pomoci Dni Farnosti Juh Trenčín
356. 13.9. Rozvoz humanitárnej pomoci - Prokofievova, VI Družba Bratislava, Ministerstvo kultúry SR
357. 14.09. Ukážka prvej pomoci Gymnázium L.Novomeského Senica
358. 16.9. Ukážky vykonané v rámci didaktických hier ZŠ Česká 10
359. 16.09. Ukážka prvej pomoci ZŠ V.P.Tótha Senica
360. 17.09. Zber odpadu s ľuďmi bez domova v Zátoke pokoja Svetový čistiaci deň
361. 17.09. Výdaj polievky ľuďom bez domova Trenčín
362. 17.9. Statické a dynamické ukážky vykonané v rámci zábavného poobeda Dubravka
363. 19.-20.9. Dynamické ukážky prvej pomoci pre žiakov 2. stupňa z gymnázia na Einsteinovej Bratislava
364. 22.9. Ukážky zamerané na správne umývanie rúk vykonané pre NDS v Bratislave
365. 22.09. Ukážky prvej pomoci na týždeň mobility Trenčín
366. 24.09. Stráž vjazdu do chráneného územia Chvojnica
367. 24.-25.9. základná príprava hasičských jednotiek
368. 25.09. Kampaň Upracme Slovensko - Upratovanie parku v Palárikove
369. 27.09. Humanitárna pomoc pre rodiny v Palárikove
370. 27.09. Prevzatie ocenenia za sociálneho inovátora v Bratislave
371. 28.09. Humanitarna pomoc pre Útulok Zatúlané labky Šurany
372. 29.9. účasť na odovzdávaní ocenení Sociálny čin roka 2021 - MPSVaR
373. 30.09. Darovanie krvi NTS Trenčín

Sme dobrovoľníci civilnej ochrany, pridajte sa k nám