"Preškolenie zložiek z prvej pomoci"

12.03.2024

Keďže profesionáli sú často prvými na mieste udalosti, je aj naším cieľom v rámci rozvoja nového projektu stanoveného priamo na vzniknuté situácie "Preškolenie zložiek z prvej pomoci" pripraviť profesionálov zareagovať na takéto situácie do príchodu záchranných zložiek.

Cieľom projektu je preškolenie profesionálov najmä z kardiopulmonálnej resuscitácie, použitia AED a zastavenia masívneho krvácania, ktoré môžu byť pri výkone ich služby veľkým prínosom.

Práve s touto myšlienkou prišli samotné členky DCO Petra a Dominika, ktoré pripravili a zorganizovali prvé takéto pilotné preškolenie profesionálov PZ pod záštitou našich odborných inštruktorov.

Vzdelávanie je základom odolnej spoločnosti, preto veríme, že týmto novým projektom napomôžeme k vzdelávaniu profesionálov zasahujúcich priamo v teréne.

Tešíme sa z pozitívnej odozvy prvého školenia a veríme, že doposiaľ ďalšie prejavené záujmy o školenia budú posúvať vpred nie len profesionálov, ale aj nás byť tu pre vás.