Pridajte sa k nám

26.05.2024

Objavte nový štandard v oblasti vzdelávania v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva s Dobrovoľnou civilnou ochranou! 

 Sme lídrom vo vzdelávaní, poskytujeme informácie a nástroje na ochranu v prípade krízy. 

Staňte sa pripravenými na akúkoľvek situáciu s našimi odborníkmi. 

Pripojte sa k nám ešte dnes a získajte neoceniteľné vedomosti a zručnosti!