Prvé vzdelávanie v úkryte CO

29.10.2023

Zasa niečo nové, zasa niečo s obrovským prínosom. 

Dnes, 28.10.2023, prebehlo prvé vzdelávanie v našom úkryte civilnej ochrany v Dobrovoľná civilná ochrana - Trenčín. 

Prvými návštevníkmi boli ľudia z Otužilci a zimní plavci/Trenčianske tulene, ktorý absolvovali jeden z našich workshopov, ktoré nájdete aj na našej stránke https://www.chranzivot.sk/. 

Tento úkryt bude fungovať čoskoro ako naše stredisko vzdelávania. 

Na tento účel sa nám podarilo získať podporu od Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na nákup vybavenia a spoločnosť Henkel nám poskytla stoly. 

Vďaka tejto kombinácii sa nám darí poskytnúť naším obyvateľom znova o niečo viac.

V úkryte sú plánované prednášky pre širokú verejnosť, mimoškolská aktivita pre deti, či vzdelávanie iných profesionálov.

Pridajte sa k nám, k dobrovoľníkom civilnej ochrany.