Reportáž o nás

21.02.2024

Reportáž o vzdelávaní detí v našom vzdelávacom stredisku situovanom v úkryte civilnej ochrany obyvateľstva v Trenčíne, ktoré prebehlo ešte začiatkom minulého týždňa. 

Záujem detí, dospelých, dobrovoľníkov a profesionálov o návštevu a vzdelávanie u nás je enormný. 

Aktuálne hľadáme vhodný priestor aj v ďalších krajoch, aby sme túto myšlienku mohli rozvinúť.

Ďakujeme za váš záujem a za vašu podporu, len vďaka nej dokážeme takto nezištne venovať to najcennejšie čo máme, svoj čas druhým.

Vzdelávanie v úkryte môžeme vykonávať aj vďaka podpore Národný inštitút vzdelávania a mládeže 

https://fb.watch/qm1m67QkYf/