Rozširujeme vozový park

10.03.2024

Bratislava, Slovenská republika – Dobrovoľná civilná ochrana poskytovateľ špecializovaného vzdelávania v oblasti prvej pomoci, s hrdosťou oznamuje rozšírenie svojich možností prostredníctvom sanitného vozidla. 

Táto iniciatíva je zameraná na vzdelávanie detí a širokej verejnosti v rámci preventívnych a záchranných zdravotných opatrení.

Vedomosti a schopnosti poskytnúť prvú pomoc v kritických situáciách môžu zachrániť životy. 

Naším cieľom je naučiť dobrovoľníkov, deti a verejnosť, ako reagovať rýchlo a efektívne.

Sanitné vozidlo je mobilným vzdelávacím centrom, ktoré privedie učenie prvej pomoci priamo do komunít, škôl a na verejné podujatia.

Vozidlo bude taktiež aktívne nasadzované pri poskytovaní zdravotného dozoru na rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach. 

Tím našich profesionálnych zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú vozidlo obsluhovať, je pripravený poskytnúť tú najlepšiu možnú starostlivosť v prípade núdzovej situácie.

Sanitné vozidlo bolo financované prostredníctvom grantov a príspevkov od partnerov a sponzorov, ktorí zdieľajú víziu vytvárania silnejšej a zdravšej spoločnosti. 

Dobrovoľná civilná ochrana je hlboko vďačná za túto podporu a dôveru v jej misiu.