Simulačne cvičenie pre hasičov z Petržalky

17.06.2024

⚠️16.6.2024 Cvičenie s profesionálnymi hasičmi Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj konkrétne zo stanice v Petržalka

⚠️Naši členovia v spolupráci s profesionálnymi hasičmi zorganizovali simulačné cvičenie so zdravotným zameraním.

⚠️Cvičenie pozostávalo z dvoch častí.

⚠️1. časť bola zameraná na riešenie autonehody, kde čakali profesionálov figuranti s rôznymi zraneniami, v rôznych polohách a v rôznom stave. Nakoľko boli príslušníci stále v pohotovosti pripravení na výjazd všetok materiál potrebný na precvičenie sme zabezpečili, aby sa v prípade pomoci druhým nemuselo rýchlo upratovať. Príslušníci postupne podľa závažnosti poranení riešili zranené osoby, stabilizovali ich a následne presunuli do hniezda ranených, kde boli figuranti odovzdaní zdravotníkovi. Tu si ďalej zopakovali profesionálni hasiči ďalšie úlohy ako napr.: masáž srdca, či zastavenie masívneho krvácania.

⚠️2. časť bola zameraná na lezecké precvičenie, kde naši figuranti simulovali zranenia podobné zraneniam z pádu. Lezecká skupina profesionálnych príslušníkov vykonala zásah vo výške. Pričom vo výške stabilizovali zranené osoby a za pomoci lezeckého vybavenia spustili figurantov postupne z 2. a 3. poschodia, kde na zemi si ich na zemi prevzali ich kolegovia. Figurantov spustili v poradí, podľa závažnosti zranenia.

⚠️Hasiči ukázali svoju vysokú profesionalitu a pripravenosť riešiť náročné situácie v teréne, ktoré dúfame, že nikdy neprídu. Avšak ak prídu, vieme, že sa môžeme spoľahnúť na rýchlu a odbornú pomoc s ľudskou tvárou.

⚠️Ďakujeme, že ste naši hasiči a radi sme pomohli pri udržovaní pripravenosti.

⚠️Za fotky ďakujeme Ketrin.photographer