Simulačné cvičenie pre hasičov

07.04.2024

Vytvorili sme simulačné cvičenie pre príslušníkov Hasičský a záchranný zbor z Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, konkrétne na hasičskej stanici v Petržalka.

Počas simulácie sme vytvorili vážnu dopravnú nehodu s veľkým počtom zranených osôb, súčasne lezecká skupina vykonala zásah vo výške, kde za pomoci lezeckého vybavenia vykonala transport zranených osôb.