Skúška zadymovacieho prístroja

12.08.2023

Vyskúšali sme náš nový zadymovací prístroj a spojili sme jeho vyskúšanie s niečím užitočným. 

V tomto prípade sa súčasne s vyskúšaním prístroja vykonal výcvik našich profesionálnych hasičov zameraný na prieskum priestoru a záchranu osôb v priestore.