Sme súčasťou veľkého projektu

20.03.2024

Dnes sme sa zúčastnili predstavenia projektu, do ktorého nás zapojilo UNHCR Slovensko. Projekt, ktorý nám otvára obrovské možnosti na pomoc ľuďom v núdzi.

Do projektu je zapojených celkovo 25 organizácii a z toho 17 neziskových organizácii pôsobiacich na našom území. 

Je pre nás veľká česť, že môžeme byť súčasťou tohto projektu.

Naši dobrovoľníci chápu, že len v spolupráci sa dá napredovať, že len keď budeme spolupracovať dokážeme byť efektívne ku pomoci tým, čo to potrebujú.