Súčinnosť pri Súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany

07.05.2024

Naši členovia pomáhali dnes pri Súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany v rámci súťažných disciplín a popritom sme vykonali statické a dynamické ukážky vlastného vybavenia. 

Deti mali možnosť vyskúšať zastavenie krvácania, plynové masky a ďalšie časti našej výbavy.

Radi sme sa zúčastnili a radi sme pomohli.