Registrácia uzatvorená - Sympózium dobrovoľných záchranárov

31.10.2023

Dobrovoľná civilná ochrana v spolupráci s Akadémia Policajného zboru v Bratislave Vás pozýva na 1. ročník podujatia s názvom Sympózium dobrovoľných záchranárov. 

Sympózium je určené pre dobrovoľníkov, profesionálov z terénu a širokú verejnosť. 

Uskutoční sa 2. decembra 2023 v priestoroch Akadémie policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1 v čase od 8.30 hod. do 16.00 hod. 

Účasť je bezplatná. 

Sympózium bude prebiehať v dvoch častiach, jedna bude prednášková a druhá zameraná na workshop.

Možná aktívna účasť s príspevkom, alebo účasť bez príspevku.

Témy:

- pátranie v teréne

- taktika činnosti so psom

- nové trendy GPS

- prvá pomoc

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti prostredníctvom odkazu najneskôr do 31. októbra 2023.

Prihláseným účastníkom bude zaslaný podrobný program sympózia.

Odkaz na registračný formulár: https://docs.google.com/.../1dT2uswXUmUZyTWZ9ITzP.../edit...

Podmienkou účasti každej osoby je registrácia z dôvodu kapacity a pravidiel vstupu do budovy Akadémie Policajného zboru v Bratislave. 

Osoba, ktorá nebude registrovaná nebude môcť vstúpiť do budovy.

Informácie o sympóziu budú zaslané prostredníctvom registračných mailov.


Tešíme sa na Vašu účasť.