Udalosť s hromadným postihnutím osôb - UHPO

01.06.2024

28.5.2024 bol deň, keď naši členovia navštívili Pevnosť Komárno za účelom zlepšenia súčinnosti a zlepšenia vlastných skúseností.

V Pevnosti Komárno sa konalo rozsiahle cvičenie so zameraním na UHPO pri zemetrasení. Cvičenie organizovala spoločnosť ZAMED. 

Naši členovia boli vyzvaní Krajským operačným strediskom na vykonanie zásahu v Pevnosti Komárno z dôvodu vzniku zemetrasenia s predpokladaným počtom zranených 30+. Členovia Dobrovoľnej civilnej ochrany vykonali výjazd z centrály spoločnosti ZAMED v sanitnom vozidle, dodávkovom vozidle a troch osobných vozidlách. Celkovo bolo nasadených 18 členov Dobrovoľnej civilnej ochrany. Po príchode na miesto časť bola určená na obsluhovanie pneumatických stanov a poľnej nemocnice. Ďalšia časť sa poskytla do miesta prvotnej filtrácie zranených osôb na transport do vznikajúceho hniezda ranených. Tu naši členovia ukázali veľké odhodlanie a húževnatosť pri nosení a ošetrovaní veľkého počtu zranených. Naši zdravotníci pomáhali následne v hniezde ranených tak, aby sa mohla poskytnúť, čo najlepšia pomoc pred transportom do poľnej nemocnice. Členovia DCO následne pomáhali pri rozširovaní hniezda zranených, prehľadávaní blízkeho a širokého okolia objektu Pevnosti. 

Zasahujúce zložky:

Dobrovoľná civilná ochrana, ZAMED, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 155, Polícia SR, Hasičský a záchranný zbor, dobrovoľné hasičské zbory, Špeciálna kynologická záchranná služba SR, Modrý anjel, Mestská polícia Komárno a Nemocnica Agel.

Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tohto cvičenia 

Vďaka nášmu materiálno technickému zabezpečeniu sme dokázali vytvoriť poľnú nemocnicu s 10 lôžkami, zázemie a priestor pre zasahujúce zložky v dvoch pneumatických stanoch. S použitím ďalších troch nožnicových stanov a ďalšieho materiálu sme zabezpečili vytvorenie hniezda zranených. Celý priestor bol napájaný našou vysokovýkonnou elektrocentrálou.

Nebolo by možné vykonať takýto rozsiahli zásah bež podpory ľudí s dobrým srdcom. Preto Ďakujeme Nadácii Allianz za poskytnutie materiálneho vybavenia presne na tento druh zásahu - elektrocentrála, pneumatický stan a množstvo ďalších kusov vybavenia. Veľkou pomocou sú prívesné vozíky, ktoré máme zakúpené vďaka podpore Nadácie SPP. Nadácie, ktoré chápu, že naša podpora pomáha zachraňovať životy. 


Ďakujeme za vašu priazeň a podporu.