Ukážky na kultúrnom podujatí

30.09.2023

Dnes sme vykonali statické a dynamické ukážky v rámci kultúrneho podujatia, ktoré organizovalo Danucem Slovensko v Obec Rohožník

Okrem ukážok prvej pomoci a vybavenia dnes náš dobrovoľník zabezpečil aj tri ks hracích stolov LEGO, ktoré spestrili zaujímavé podujatie, ktorého sme boli účastníkmi.