Ukážky poskytovania prvej pomoci

14.12.2023

Dnes sme pre krúžok mladých hasičov pri DHZ Bučany vykonali ukážky poskytnutia prvej pomoci. 

Menší i väčší budúci hasiči a hasičky si mohli vyskúšať poskytovanie prvej pomoci na macíkoch i figurínach, ktoré dokážu vyhodnotiť účinnosť poskytnutia kardiopulmonálnej resuscitácie. 

Porozprávali sme sa s nimi i na tému bezpečnosti vo voľnom čase a pomoci sebe i svojim blízkym a vysvetlili sme im použitie AED - automatického externého defibrilátora, ktorý majú umiestnený aj v ich obci. 

Prvú pomoc si mohli vyskúšať aj prítomní rodičia detí.

Figuríny a zdravotnícky materiál sme získali v rámci nášho projektu "Nebojím sa zachrániť život", ktorý sa realizuje vďaka finančnej podpore Participatívneho rozpočtu Tvoríme kraj - Trnavský samosprávny kraj.