Ukážky prvej pomoci pre mladých hasičov

11.03.2024

V pondelok, 11.3.2024 vykonali naši členovia z okresu Trnava ukážky poskytnutia prvej pomoci pre mladých hasičov z DHZ Pastuchov v rámci ich hasičského krúžku. 

Deťom vysvetlili základné zásady bezpečného správania sa a volania na linky IZS. 

Prebrali sme tiež životohrozujúce stavy a použitie AED - automatického externého defibrilátoru. Následne si mohli mohli vyskúšať poskytovanie prvej pomoci na figurínach, ktoré dokážu vyhodnotiť účinnosť poskytnutia kardiopulmonálnej resuscitácie, a tiež prvú pomoc pri dusení - Heimlichov manéver a Gordonov úder. 

Figuríny, cvičný AED a zdravotnícky materiál sme získali v rámci našich projektov "Nebojím sa zachrániť život" - I. (2022) a II. (2024), ktoré sa realizujú vďaka finančnej podpore Participatívneho rozpočtu Tvoríme kraj - Trnavský samosprávny kraj.