Ukážky prvej pomoci

22.05.2024

V pondelok 20.5. a dnes 22.5. vykonali dve dobrovoľníčky civilnej ochrany ukážky prvej pomoci pre študentov Gymnázia L.Novomeského v Senici. 

Študenti si niektoré život zachraňujúce úkony aj vyskúšali. 

Naša organizácia sa podieľa aj na vzdelávaní stredoškolákov v oblasti civilnej ochrany vrátane prvej pomoci. 

Ďakujeme za pozvanie.