Výcvik jednotky CO

15.08.2023

V sobotu 12.8. sme zorganizovali prípravu členov Spoločnej jednotky CO pre potrebu okresov Senica a Skalica, vytvorenej z dobrovoľníkov civilnej ochrany. 

Celkom bolo pre nich pripravených sedem stanovíšť, na ktorých vykonávali rôzne činnosti. 

Štyri stanovištia boli zdravotnícke a tri technického zamerania. 

Účastníci prípravy si vyskúšali poskytnutie KPR podľa veku zranenej osoby, poskytli prvú pomoc pri zlomeninách, úraze elektrickým prúdom a zavalení. 

Taktiež si vyskúšali prácu s rádiometrom pri meraní radiácie ako aj pri vyhľadávaní rádioaktívneho materiálu. 

Nakoniec sprevádzkovali osvetľovaciu súpravu s využitím elektrocentrály. 

Bolo to obsahovo bohaté a dúfame že aj prínosné. 


Poďakovanie okrem dobrovoľníkov CO patrí aj lektorskému zboru, do ktorého patrila aj príslušníčka OS SR.