Výkaz činností za apríl 2024

12.05.2024

Prinášame vám každomesačný výkaz práce. 

V rámci mesiaca apríl sme vykonali 61 činností v teréne a odpracovali 4 325 hodín.

Celkovo za rok 2024 sme vykonali 220 činností v teréne a odpracovali 14 849 hodín.

160. 1.-30.4. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Kopčianská, Bratislava

161. 1.-30.4. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Račianská, Bratislava

162. 1.-30.4. Skenovanie príručiek a archiválií k odbornej spôsobilosti údržby úkrytov CO vydávané Ministerstvom národnej obrany do roku 1989 pre archívne účely

163. 1.-30.4. Konverzačné hodiny pre ľudí z Ukrajiny vykonávané na Račianskej 44

164. 2.4. Preprava nepotravinovej humanitárnej pomoci Bratislava - Prešov

165. 2.4. Súčinnosť pri revízii FVZ a plynotesnosti úkrytu ev. č. 0303031, 0303032, Dubnica nad Váhom

166. 3.4. Ukážky prvej pomoci pre železničnú políciu Trenčín 

167. 3.4. Návšteva úkrytu - býv. VS ObNV Bratislava V úkrytu v Petržalke, overenie potencionálnej vhodnosti pre vznik ďalšieho školiaceho strediska DCO

168. 3.4. Cvičenie zamerané na útok ozbrojeného páchateľa a zákrok polície, maskovanie poranení a zdravotnícka asistencia - Múzeum Holokaustu Sereď

169. 4.4. Ukážky prvej pomoci pre pedagogických pracovníkov MŠ Medňanského Trenčín 

170. 4.4. Preškolenie príslušníkov HaZZ v Bratislave so zameraním na predlekársku prvú pomoc

171. 4.4. Asistencia pri dopravnej nehode v obci Palárikovo

172. 5.4. Preprava humanitárnej nepotravinovej pomoci DM Drogérie Kamenné Námestie

173. 5.4. Prehliadka úkrytu býv. VS ObNV Bratislava V úkrytu v Petržalke s predsedom DCO ako potencionálny priestor nového školiaceho strediska DCO

174. 5.4. Príprava členov jednotky CO pre potrebu územia okresu SE s SI

175. 5.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Bratislava Lamač

176. 6.4.-7.4. Kurz prvej pomoci

177. 6.4. Preprava nepotravinovej humanitárnej pomoci Bratislava - Prešov

178. 7.4. Modelové cvičenie pre profesionálnych hasičov z Bratislavy, zameranie - autonehoda dvoch áut 7 figurantov + 2 figuranti na lezecké simulácie

179. 7.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Bratislava Slimák

180. 8.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci Charita Ambroseho 6

181. 9.4. Ukážky prvej pomoci pre žiakov ZŠ Kubranská Trenčín 

182. 9.4. Ukážky prvej pomoci pre príslušníkov PZ OR PZ Trenčín 

183. 11.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka

184. 11.4. Prednáška pre študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave so zameraním na poskytovanie prvej pomoci.

185. 12.4. Preprava nepotravinovej humanitárnej pomoci Bratislava - Prešov

186. 12.4. Ukážky prvej pomoci pre príslušníkov PZ KDI Trenčín 

187. 12.4. Darovanie krvi

188. 12.-13.4. Preprava kombinovanej humanitárnej pomoci- Banská Bystrica, Topoľčany, Žarnovica, Hlohovec, Prešov

189. 14.4. Cvičenie na pátranie po nezvestných osobách

190. 14.4. Školenie o pátraní po nezvestných osobách na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

191. 15.4. Pátranie po nezvestnej osobe, obec Sekule

192. 15.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka

193. 16.4. Ukážky prvej pomoci pre 60 zamestnancov firmy Adient Trenčín 

194. 16.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci Charita Ambroseho 6

195. 17.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka

196. 19.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Bratislava Blagoevova

197. 19.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka

198. 20.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka

199. 20.-21.4. 3. a 4. deň špecializovaného zdravotného školenia

200. 21.4. Asistencia pri dopravnej nehode v obci Tvrdošovce

201. 21.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka

202. 23.4. Dezinfekcia priestorov MŠ Jankolova, Petržalka

203. 24.4. Ukážky prvej pomoci a výbavy pre deti zo Staromestskej MŠ Bratislava

204. 24.4. Ukážky prvej pomoci pre príslušníkov PZ OR PZ Trenčín 

205. 24.4. Vyzdvihnutie humanitárnej pomoci a zbierky oblečenia a hračiek pre sociálne slabšie rodiny - Úľany nad Žitavou 

206. 24.4. Stretnutie organizácii pre vznikajúcu novú platformu dobrovoľníctva v meste a okrese Nové Zámky - Dobrovoľnícke centrum

207. 25.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka

208. 25.4. Ukážky prvej pomoci pre Príslušníkov OO Trenčianske Teplice

209. 26.4. Preprava nepotravinovej humanitárnej pomoci Bratislava - Prešov

210. 26.4. stretnutie Koordinačného fóra pre utečencov

211. 26.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka

212. 26.4. Pomoc pri zabezpečení akcie PZ Revolucion trian 

213. 26.-28.4. Účasť na zdravotníckej súťaži v Českej republike, obec Rozkoš

214. 27.4. Ukážky prác a techniky v areáli archeoskanzenu Nižná Myšľa

215. 28.4. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka

216. 29.-30.4. Preškolenie príslušníkov Policajného zboru v Bratislave - Dúbravke

217. 29.4. Preškolenie príslušníkov mestskej polície Bratislava so zameraním na prvú pomoc

218. 29.4. Dezinfekcia priestorov MČ Turnianská, Petržalka

219. 29.4. Návšteva úkrytov v meste Trenčín, lokalizácia bývalého VS pre Stavebno-technickú službu okresu Trenčín (STCHS CO)

220. 30.4. Dynamické ukážky prvej pomoci a činností civilnej ochrany pre zamestnancov Protimonopolného úrad Slovenskej republiky

Sme dobrovoľníci civilnej ochrany, pridajte sa k nám.