Výkaz činností za máj 2024

29.06.2024

Prinášame vám troška s oneskorením výkaz činností za mesiac máj.

Za mesiac máj naši členovia spravili neskutočný rekord v nasadeniach.

Celkovo sa za mesiac máj vykonalo neuveriteľných 83 činností v teréne a odpracovalo 4045 hodín.

Naši členovia dokazujú každým mesiac dôležitosť Dobrovoľnej civilnej ochrany a potvrdzujú vedúce postavenie v dobrovoľníctve na úseku civilnej ochrany obyvateľstva na našom území.

Celkovo naši členovia vykonali za rok 2024 303 činností a odpracovali 18 879 hodín.

221. 1.-31.5. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Kopčianska, Bratislava

222. 1.-31.5. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Račianska, Bratislava

223. 1.-31.5. Konverzačné hodiny pre ľudí z Ukrajiny vykonávané na Račianskej 44

224. 1.5. Upratanie skladu v úkryte CO na Dolinách 27, Trenčín

225. 3.5. Preškolenie príslušníkov HaZZ v Bratislave so zameraním na predlekársku prvú pomoc, hasičská stanica Petržalka 1. čata

226. 3.5. Organizácia a koordinácia dobrovoľníkov pri čistení okolia v Bytčí

227. 3.5. Prevzatie materiálnej pomoci pre deti z detského domova V Trenčíne

228. 3.5. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka

229. 4.5. Ukážky prvej pomoci na Dni otvorených dverí DHZ Bučany

230. 4.5. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka

231. 4.5. Pátranie po nezvestnej osobe, Bratislava IV

232. 5.5. Dezinfekcia logistického centra v meste Nové Zámky + preškolenie, precvičenie dobrovoľníkov NZ/NR

233. 5.5. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka

234. 5.5 preškolenie pred súťažou M záchranár CO NZ

235. 5.5. Vykonávanie zdravotného dozoru na akcii Wings for Life World Run,v obci Nižná Myšľa

236. 5.5. Zdravotný dozor na Beh pro AUTIS , Soblahov

237. 7.5. Pomoc pri organizovaní súťaže mladý záchranár, okresné kolo Senica

238. 7.5. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka

239. 8.5. Návšteva a dokumentácia úkrytov pod bytovými domami - mesto Trenčín

240. 8.5. Pomoc pri zabezpečení dňa obce Záblatie

241. 8.5. Preškolenie príslušníkov HaZZ v Bratislave so zameraním na predlekársku prvú pomoc, hasičská stanica Petržalka 3. čata

242. 9.5. Návšteva Štátneho archívu v Trenčíne a pátranie po dokumentácii úkrytov, návšteva úkrytov v býv. TKB budove - lokalizácia VS pre Štátnu spojovaciu službu okresu (ŠTSPS CO) Trenčín

243. 9.5. Pomoc s prípravou trate na súťaž okresného kola mladý záchranár CO v NZ

244. 9.5. Školenie na krízovom riadení v NZ (rozhodcovské)

245. 9.5. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka + Nádražná

246. 10.5. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka + Nádražná

247. 11.5. KIA inkluzívny beh - zabezpečenie zdravotného dohľadu - Žilina

248. 11.5. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci - Tesco, Záhorácka - Malacky

249. 11.5. Výdaj polievky ľuďom bez domova v Trenčíne

250. 11.5. Zdravotný dohľad Cesta rozprávkovým lesom Beckov

251. 12.5. Preprava potravinovej humanitárnej pomoci TESCO Malacky Záhorácka + Nádražná

252. 12.5. Zdravotný dohľad Cesta rozprávkovým lesom Beckov

253. 12.5. Preprava kombinovanej humanitárnej pomoci- Banská Bystrica, Topoľčany, Žarnovica, Hlohovec, Prešov

254. 12.5. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci - Tesco, Záhorácka, Nádražná - Malacky

255. 14.5. Mladý záchranár CO okresné kolo v NZ (rozhodcovia + pomoc s organizáciou)

256. 14.5. Vyzdvihnutie a preprava humanitárnej pomoci, DM Kamenné námestie, DM Avion Bratislava

257. 15.5. Deň otvorených dverí Dobrovoľná civilná ochrana Nové Zámky

258. 15.5. Konzultácia informácií k úkrytu CO, technologickým zariadeniam a historickým faktom pred otvorením Múzea civilnej ochrany a zdravotníctva v Partizánskom - spolupráca s Vedieme, o.z.

259. 15.5. Prevoz techniky a vozidiel Dobrovoľnej civilnej ochrany Trenčín - Prešov

260. 15.5. Súčinné cvičenie bezpečnostných zložiek v Dubnici nad Váhom akcia Vysokoškolák

261. 15.5. Ukážky prvej pomoci pre klub diabetikov DiaTyrnavia - Bučany

262. 16.5. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci - Tesco, Záhorácka, Nádražná - Malacky

263. 16.5. Prešovský deň neziskoviek - ukážky techniky a prvej pomoci

264. 16.5. Dynamické ukážky predlekárskej v rámci Európskeho týždňa verejného zdravia

265. 17.5. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci - Tesco, Záhorácka, Nádražná - Malacky

266. 17.5. Prevoz techniky a vozidiel Dobrovoľnej civilnej ochrany Prešov - Trenčín

267. 17.5. Ukážky umývania rúk, prvej pomoci pre deti MŠ pri parku

268. 18.5. Zdravotný dozor pri podujatí pre deti, Bratislava - Petržalka, MC Budatko

269. 18.5. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci - Tesco Blagoevova, Malokarpatské námestie. Bratislava

270. 19.5. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci - Tesco Koloseum

271. 19.5. Účasť na kurze "Základy zlaňovania, metodické cvičenie" v Trenčíne

272. 19.5. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci - Tesco, Záhorácka, Nádražná - Malacky

273. 19.5. Základy zlaňovania pre dobrovoľníkov Dobrovoľnej civilnej ochrany

274. 20.5. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci - Tesco Koloseum

275. 20.5. Ukážka prvej pomoci pre Gymnázium Senica

276. 21.5. Ukážky prvej pomoci, CO, zlaňovanie pre SŠ Dopravná akadémia

277. 21.5. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci - Tesco Koloseum

278. 21.5. Pomoc pri súťaži Mladý záchranár civilnej ochrany

279. 21.5. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci - Tesco, Záhorácka, Nádražná - Malacky

280. 21.5. Vyzdvihnutie humanitárnej pomoci DM Drogéria Malacky

281. 22.5. Ukážky prvej pomoci, CO, zlaňovanie pre SŠ Dopravná akadémia

282. 22.5. Ukážka prvej pomoci pre Gymnázium Senica

283. 22.5. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci - Tesco Koloseum

284. 23.5. Školenie Plány krízového riadenia a príprava na krízové situácie v IVeS Bratislava

285. 23.5. Vyzdvihnutie a preprava potravinovej humanitárnej pomoci - Tesco Koloseum

286. 25.-26.5. Vypratávanie a čistenie úkrytu CO pod budovou ZŠ, Banská Bystrica

287. 25.5. Zabezpečenie dňa detí na Brezine pre deti z Detských domovov

288. 25.5. Zabezpečenie zdravotného dozoru pri nočnom behu Trenčínom

289. 25.5. Cesta zážitkov - podujatie pre deti v NZ (ukážky vybavenia, činností)

290. 25.5. Ukážka kynologickej činnosti na ZŠ Jablonica

291. 25.5. Zabezpečenie dňa detí na Brezine pre deti z Detských domovov

292. 25.5. Zabezpečenie zdravotného dozoru pri nočnom behu Trenčínom

293. 25.5. Statické a dynamické ukážky, Štvrtok na Ostrove - HASIČSKÝ MAJÁLES

294. 26.5. Ukážky prvej pomoci na Dni rodiny - Trnava

295. 26.5. Prešovský železný hasič - ukážky techniky a prvej pomoci

296. 26.5. Statické a dynamické ukážky v rámci podujatia: Železný hasič, DHZ Prešov

297. 27.5. Dezinsekcia trávnatých plôch + deratizácia a umiestnenie zábran proti hniezdeniu vtáctva v Thermalparku Nitrava, Poľný Kesov

298. 27.5. Privolanie na odstránenie sršňov ktoré nebolo potrebné pretože išlo o chránenú Žihadlovku obrovskú/Megascolia maculata v NZ

299. 28.5. Branný deň s CVČ Skalica

300. 28.5. Zabezpečenie zdravotného dozoru a pomoc s organizovaním návštevy prezidenta

301. 28.5. Pevnosť Komárno, rozsiahle cvičenie UHPO

302. 30.5. Skenovanie príručiek a archiválií CO vydávaných Ministerstvom národnej obrany do roku 1989 pre archívne účely

303. 31.5. Ukážky prvej pomoci, CO, obyvateľom obce Veľké Bierovce

Sme dobrovoľníci civilnej ochrany, pridajte sa k nám, pomáhajte spolu s nami.