Výkaz činností

17.09.2023

Prinášame výkaz činností našich dobrovoľníkov na území SR počas mesiacov júl a august. 

Tentokrát sem pre dovolenky dali až sumárne číslo.

Počas roka 2023 sme vykonali 228 činností, celkovo 37 218 hodín v teréne.


Mesiac júl:

176. 1.-31.7. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Kopčianska, Bratislava

177. 1.-31.7. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Račianska, Bratislava

178. 1.-31.7. Konverzačné hodiny pre odídencov z UA, Bratislava, Račianska 44

179. 1.-31.7. Podporno- adaptačno- integračný program pre ľudí z Ukrajiny s podporou Karpatskej nadácie

180. 1.-31.7. Tvorivé dielne pre deti zariadenie pre utečencov + dezinfekcie, Kopčianska, Bratislava

181. 1.7. Statické a dynamické ukážky pri 110. výročí DHZ Častá

182. 1.7. Výdaj polievky ľuďom bez domova v Trenčíne 

183. 1.7. Pomoc pri organizovaní dňa rodiny v Nemšovej

184. 2.7. Maľovanie a upratovanie krytu CO v Trenčíne , Zlatovce

185. 2.7. Prevoz materiálnej pomoci ADRA Trenčín

186. 02.07. Ukážky poskytovania predlekárskej prvej pomoci a použitia AED - festival "Huncútko" vo Vrbovom

187. 05.07. Fotenie podkladov pre kurzy predlekárskej prvej pomoci

188. 07.07. Odchyt a následné odovzdanie mladej fenky NO pracovníkom útulku Zatúlané labky Šurany

189. 08.07. Asistencia a pomoc pri autonehode v meste Nové Zámky

190. 08.07. nočný zdravotný dozor-24 h beh

191. 8-9.7. 24 hodinový beh okolo 5 platanov v obci Komjatice - zdravotný dozor

192. 8.7. Cvičenie so zameraním na udalosť s hromadným postihnutím osôb

193. 18.7. Zdrav. dozor Oslavy výročia Slovenské jazyka Hlboké

194. 20.07. Maľovanie a upratovanie krytu CO v Trenčíne , Zlatovce

195. 22.07. Vyliatie novej podlahy , Kryte CO v Trenčíne v Zlatovce

196. 22.-23.7. Pátranie po nezvestnej osobe v Bratislave

197. 22-23.7. Turnaj futbalových nádejí v meste Šurany - zdravotný dozor

198. 27.07. Maľovanie vstupných chodieb v kryte CO v Trenčíne, Zlatovce

199. 28.07. pátracia akcia-Cabaj Čápor

200. 28.-29.7. ukážky poskytovania predlekárskej prvej pomoci a vybavenia v rámci podujatia "Bikers meeting" Dubník - Stará Turá

201. 29.07. Dni obce Veľký Kýr - zdravotný dozor a ukážky prvej pomoci


Mesiac August

202. 1.-31.8. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Kopčianska, Bratislava

203. 1.-31.8. Pomoc pri zabezpečovaní zariadenia pre utečencov + dezinfekcie, Račianska, Bratislava

204. 1.-31.8. Konverzačné hodiny pre odídencov z UA, Bratislava, Račianska 44

205. 1.-31.8. Podporno- adaptačno- integračný program pre ľudí z Ukrajiny s podporou Karpatskej nadácie

206. 1.-31.8. Tvorivé dielne pre deti zariadenie pre utečencov + dezinfekcie, Kopčianska, Bratislava

207. 05.08. Zdravotný dozor a organizačná pomoc v obci Komjatice - Herkulove hry

208. 05.08. Výdaj polievky ľuďom bez domova v Trenčíne 

209. 06.08. Maľovanie CO krytu miestnosť pre Múzeum

210. 07.08. Humanitárna pomoc pre OZ Minibodka v meste Šaľa

211. 9.8. Preškolenie členov DHZ Bohdanovce nad Trnavou v použití AED 

212. 12.8. Prípravy členov jednotky CO Senica a Skalica

213. 12.8. Zdravotný dozor Nočný pochod lesom Častkov

214. 12.-13.8 zdrav. dozor Kvh Pohronsky Ruskov

215. 13.08. Čistenie miestnosti v CO kryte , vynášanie linolea, pokládla novej podlahy 

216. 15.08. Kurz prvej pomoci DCO pre 5 ľudí v DCA

217. 16.8. Event Individual pre deti 13-18 rokov v parku Jama, Bratislava

218. 18.08. Pomoc pri zabezpečovaní dňa polície 2.9. v Trenčíne

219. 18.8. Cvičenie ZŠ, záchranné zložky(18.8.2023-20.8.2023)

220. 18.-20.8. Súčinnostné cvičenie na Zemplínskej Šírave

221. 22.8. Pátranie po nezvestnej osobe Bratislava

222. 26.08. Zdravotný dozor, ukážky prvej pomoci a prezentácia činností na Endless Festival v meste Šaľa

223. 28.08. Prvá pomoc a asistencia pri autonehode pri meste Šurany

224. 29.8. Patrícia akcia-Považská Bystrica 

225. 29.8. súčinnosť pri páde lietadla(Podhorany)

226. 29.08. Zdravotný dozor, ukážky prvej pomoci, prezentácia činností a organizačná pomoc na behu RUN OF TITANS v meste Šaľa

227. 29.8. Festival Naris ukážky prvej pomoci a správneho umývania rúk (Zelená voda)

228. 31.08. Pomoc pri osádzaní bylinkovej oázy pre deti s Autizmom v Trenčíne 


Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou dobrovoľných hrdinov.