Vzdelávanie dobrovoľníkov

02.10.2023

Vzdelávame sa, aby sme mohli kvalitnejšie pracovať s dobrovoľníkmi.

Náš člen sa v týchto dňoch spoločne s účastníkmi z celého Slovenska zúčastňuje akreditovaného tréningu Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

Vzdelávanie poskytuje aktuálne teoretické a praktické vedomosti, rozvíja zručnosti potrebné pre prácu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ponúka konkrétne metódy uplatniteľné v práci koordinátoriek a koordinátorov. 

Tréning organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a odporúčame ho každej organizácii, ktorá chce kvalitne pracovať s dobrovoľníkmi:

 https://www.dobrovolnickecentra.sk/.../manazment...