Vzdelávanie pre ZŠ

12.02.2024

Dnes sme opäť pripravili zaujímavé ukážky pre žiakov 4 a 6 ročníka ZŠ. 

Žiaci absolvovali ukážky prvej pomoci, použitie AED, základy prace s vysielačkou, ale aj prednášku o civilnej ochrane. 

56 žiakom sa nechcelo ani odísť z nášho školiaceho strediska. 

Dnes sme mali aj žiaka so zdravotným hendikepom, u nás má dvere otvorené každý, bez rozdielu. 

Sme dobrovoľníci a vo svojom voľnom čase robíme to čo nás baví a napĺňa.