Vzdelávanie profesionálnych hasičov

07.05.2024

Sviatok, nesviatok, vzdelávať je potrebné neustále, preto naši členovia vykonali dnes vzdelávanie zamerané na poskytovanie prvej pomoci profesionálnym zásahovým hasičom z 3. čaty hasičskej stanice HS5 v Bratislave Petržalka.

Vzdelávanie viedol náš akreditovaný lektor prvej pomoci a asistoval mu náš člen pôsobiaci ako profesionálny hasič.

Vzdelávanie bolo zamerané na:

vykonávanie masáže srdca s použitím AED,

Heimlichov manéver na figuríne dospelého človeka, dieťaťa, či za použitia špeciálnej vesty,

zastavovanie masívneho krvácania na trenažéri

použitie turniketu na sebe, či trenažéri

prednášku na moderné spôsoby zastavovania masívneho krvácania


Vzdelávanie je základný pilier kvalitnej pripravenosti, preto pravidelné opakovanie a precvičovanie život zachraňujúcich úkonov by malo byť dôležitou súčasťou života každého z nás.