Vzdelávanie študentov APZ v BA

04.10.2023

V rámci spolupráce s Akadémia Policajného zboru v Bratislave sme aj tento rok v nasadení pri vzdelávaní študentov. 

V rámci zimného semestra mali možnosť už študenti absolvovať prednášku zameranú na prvú pomoc:

- masáž srdca na troch veľkostiach figurín,

- Heimlichov manéver na cvičnej figuríne,

- aplikáciu turniquetu,

- zastavovanie masívneho krvácania,

- použitie AED,

- obväzové techniky,

a mnoho ďalšieho