Zdravotnícke vzdelávanie pre členov

13.11.2023

Členovia Dhz Veľká Paka-Nagypakai Ött a DHZ Hviezdoslavov prešli nedávno našim 4 dňovým zdravotníckym vzdelávaním, ktoré je určené pre profesionálne a dobrovoľné zložky do terénu. 

Kurz je špeciálne postavený pre hasičov, políciu, respektíve všetky pomáhajúce profesie z terénu. 

Počas tohto kurzu je možné vyskúšať si:

zastavovanie masívneho krvácania,

transportné techniky,

imobilizačné pomôcky a mnoho, mnoho ďalšieho.

Vzdelávanie je zakončené vydaním osvedčenia o absolvovaní a akreditovaným preukazom.