Zdravotná príprava

30.03.2024

Dnes pokračoval náš špecializovaný, akreditovaný zdravotný kurz pre našich dobrovoľníkov v teréne. 

Priestor pre dve desiatky našich dobrovoľníkov dala k dispozícii Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Ďakujeme za skvelú spoluprácu a že pomáhate dobrovoľníkom rozvíjať svoje činnosti, aby mohli lepšie pomáhať. 

Tento kurz je špeciálne určený pre profesionálov a dobrovoľníkov v teréne a je v dĺžke 4 dni. 

V rámci kurzu sa učia techniky, ktoré by mal vedieť každý, kto vyráža do terénu pomáhať.