ZNOVA DOBRÉ SPRÁVY

30.07.2023

Neustále sa snažíme napredovať a zlepšovať naše možnosti pomoci obyvateľom, či osvetovej činnosti. 

Nedávno Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dotačnú výzvu pre získanie finančných prostriedkov v oblasti práce s mládežou v rámci programu AKTUÁLNE PRIORITY V PRÁCI S MLÁDEŽOU, VÝZVA Č. AKTUÁLNE PRIORITY/2023/D/1. 

Podali sme žiadosť, ktorá bola ÚSPEŠNÁ a jej prínos pre spoločnosť bude dobudovanie nášho školiaceho strediska, ktoré je situované v úkryte civilnej ochrany v blízkosti mesta Trenčín. 

Vzdelávacie stredisko bude určené na vykonávanie mimoškolských aktivít, rôznych vzdelávacích podujatí, či workshopov pre deti a širokú verejnosť. 

Neustále dokazujeme obrovský význam a záujem o civilnú ochranu obyvateľstva vlastnou činnosťou, postupne sa nám darí profesionalizovať našich dobrovoľníkov k úrovni profesionálnych zložiek.

Vďaka tejto podpore sa nám podarí znova zlepšiť povedomie o Civilná ochrana & 112, významu integrovaného záchranného systému a záchranárstva.


Ďakujeme za dôveru a podporu.