Boli sme s vami

30.07.2023

28.-29.7.2023 sme sa zúčastnili na kultúrnom podujatú Tanec slnka - Bikersmeeting.

V rámci oboch dní podujatia sme vykonávali statické ukážky vlastného vybavenia a dynamické ukážky zamerané na prvú pomoc. 

Nakoľko vždy so sebou máme na podobných podujatiach AED a rôznu zdravotnú výbavu, tak sme boli sme počas podujatia požiadaní o ošetrenie povrchových rán. 

Naše umiestnenie bolo v blízkosti hlavného pódia, kde v sobotu prebiehali súboje WZ Fight Events, teda sme sa pripravili na prípadné náročnejšie ošetrenie zranení. 

Pripravili sme lehátka, materiál na zachladenie poraneného miesta, ako aj zdravotnícky materiál určený na rýchly zásah a stabilizáciu pacienta.