Dezinfekcia vozidiel Polície SR

09.11.2023

8.11.2023 naši dobrovoľníci vykonali dezinfekciu vozidiel Polícia SR - Bratislavský kraj konkrétne v Karlovej Vsi.

Dezinfekcia bola vykonaná osobou na to odborne spôsobilou, s použitím generátorov ozónu a nezištne.

Podporujeme tých, čo pomáhajú.