Kurz BLS provider

07.06.2024

Naši členovia sa 4.6.2024 zúčastnili v Prahe kurzu BLS provider, ktorý organizovala firma Life Support s.r.o. pod certifikáciou Českej, resp. Európskej resuscitačnej rady (ERC). 

Snažíme sa stále napredovať a vzdelávať sa, aby sme v čase núdze mohli byť nápomocní. 

V kurze bol dôraz kladený predovšetkým na praktický nácvik kvalitne poskytnutej resuscitácie a použitie automatického externého defibrilátora. 

Intenzívne sa trénovalo v malých skupinách, aby účastníci získali čo najviac znalostí a zručností. 

 Kurz naši členovia úspešne absolvovali a obdržali certifikát BLS/AED od Európskej resuscitačnej rady s medzinárodnou platnosťou. 

Naše združenie vlastní šesť kusov AED - automatických externých defibrilátorov, ktoré sú evidované na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. 

Členovia združenia už s nimi na vyzvanie KOS vykonali výjazdy k pacientom a sú pripravení ísť s nimi kedykoľvek pomôcť. 

 Vzdelávame sa, aby sme mohli ešte kvalitnejšie pomáhať. 

Ďakujeme, že nás podporujete.